Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor personale – STELIDENTAL SRL

STELIDENTAL SRL prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, beneficiari ai serviciilor sale, cat si beneficiari ai unor contracte de asigurare.

 

Prelucrare date personale in scop contractual si legal

Scopurile prelucrarii: SC STELIDENTAL SRL prelucreaza datele cu caracter personal declarate, in scopul desfasurarii contractului de prestare servicii medicale specifice, inclusiv pentru crearea de profiluri, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

 

Crearea de profiluri

Temeiul prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de prestare servicii medicale , acordul de prelucrare a datelor personale in scop de marketing direct. precum si prevederile legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul asigurarilor sociale, protectia radiatiilor, organizari de specialitate dar si cele de aplicabilitate generala).

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de prestare servicii medicale, in vederea indeplinirii obligatiilor legale, S.C. STELIDENTAL SRL comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre:

  • CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE STAT
  • ALTE SOCIETATI DE ASIGURARE PRIVATE (conform documente aduse de pacient)
  • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI

Pentru activitatea ACTULUI MEDICAL in sine, pentru consultarea diferitelor specialitati (ORTODONTIE , CHIRURGIE , PEDODONTIE, ENDODONTIE,…) in vederea stabilirii celei mai bune solutii medicale, catre parteneri , colaboratori medicali.

Pentru activitatea de RADIOLOGIE  in principal catre DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA.

Pentru activitatea de GESTIONARE  a pacientilor, a planurilor de tratament propuse si/sau executate, a informatiilor imagistice ale acestora catre DATEVO SOLUTIONS  SRL, cui:36951163

Pentru activitatea de CONTABILITATE , conform procedurilor codului fiscal, cu ocazia emiteri facturilor de avans si debit avans catre CONTSIM CONSULTING SRL, cui:RO19214463.

La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, notari, organizatii de cercetare a pietei.Acest tip de comunicare este ocazionala, in functie de situatie.

 

Categoriile de imputerniciti: Lista imputernicitilor SC STELIDENTAL SRL

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintele Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor).

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care SC. STELIDENTAL SRL sa-si poata indeplini atributiile.

 

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor.

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

 

Prelucrare date personale in scop de marketing direct

In masura in care ati fost de acord, SC STELIDENTAL SRL. si/sau partenerii sai prelucreaza in scop de marketing direct[3], inclusiv prin mijloace automate[4] si pentru crearea de profiluri[5], datele cu caracter personal precum: nume, prenume, data nasterii, adresa – localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, adresa e-mail, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil, date despre familie, date contractuale (precum frecventa platii).

Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, SC STELIDENTAL SRL (prin departamentele specializate) selecteaza si analizeaza[6] una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, contributie la fondul de pensie si/sau venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

Prelucrarea de catre parteneri in scop de marketing direct: Una sau mai multe dintre datele mentionate pot fi comunicate partenerilor SC STELIDENTAL SRL. Transmiterea CNP-ului si utilizarea acestuia de catre parteneri se efectueaza in mod exclusiv pentru selectie, intersectie si analiza, nefiind asociat cu alte date de contact.

In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea SC STELIDENTAL SRL in sens contrar din partea dumneavoastra.

Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare adresata SC STELIDENTAL SRL

In plus, din 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa office@stelidental.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

[1] Desi notiunea consacrata este cea de “transfer” datele personale nu sunt instrainate, neglijate, transmise in mod necontrolat catre niste terte parti; acest transfer este mai degraba o gazduire pe servere (intrucat cele din UE se refera la sisteme informatice) a datelor dumneavoastra personale. Acest transfer se notifica pentru transparentizarea relatiei, dar este inclus in scopul derularii contractului, neputand fi separat de acesta.

[2] Precizarile sunt valabile numai in cazul acestui tip de asigurare

[3] Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii si altele asemenea. Spunem in masura in care ati fost de acord, intrucat daca v-ati exprimat dezacordul, datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

[4] Adica prin folosirea unor sisteme, aplicatii

[5] „creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de munca, situația economica, sanatatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

[6] Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct. De exemplu, pentru ofertare, intern este selectat un anumit public tinta, apoi se analizeaza profilul pentru a putea oferta potrivita nevoilor persoanei vizate.